KUU - Kombineret Ungdoms Uddannelse

Nye holdstart hvert år i januar og august!

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) er en ny toårig ungdomsuddannelse, hvor du bliver uddannet som erhvervsassistent. Du kan bruge uddannelsen til at søge job eller til at uddanne dig videre.

Hvem henvender KUU sig til?
Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år, som har afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende), og som ikke umiddelbart har forudsætningerne for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasiel uddannelse. Kontakt Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i din bopælskommune for at høre nærmere om dine muligheder for at blive optaget på KUU.

KUU i Aalborg/Himmerland
KUU Aalborg/Himmerland dækker kommunerne: Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg.
KUU tilbydes i samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner i Aalborg/Himmerland. Uddannelsesinstitutionerne samarbejder med lokale virksomheder, så eleverne kan komme ud i erhvervstræning i forbindelse med uddannelsen. Ved uddannelsens begyndelse får hver elev tilknyttet en kontaktperson, der hjælper, hvis der er spørgsmål til uddannelsesforløbet, og hele tiden sørger for at eleverne bliver dygtigere.

Varighed
Kombineret Ungdoms Uddannelse har en varighed på maksimalt 2 år. Uddannelsen er opdelt i 4 moduler, hvor hvert modul varer 20 uger (et halvt år). Hvert modul skifter mellem undervisning på skolen og erhvervstræning i lokale virksomheder.

Undervisningen foregår dagligt i tidsrummet 8.00 - 14.00. I erhvervstræning hos virksomhed følger du arbejdstiden der.

Uddannelsens indhold

  • Værkstedsundervisning, hvor teori og praksis kombineres.
  • Kompetencegivende undervisning. Hoveddelen af værkstedsundervisningen på 2. – 4. modul er kompetencegivende.
  • Almene fag. Dansk og matematik som kompetencegivende.
  • KUU- fagene: Arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære.
  • Erhvervstræning i en virksomhed.

Erhvervstemaer på KUU
Du skal vælge et erhvervsområde, du gerne vil uddanne dig inden for.

I KUU Aalborg / Himmerland har følgende erhvervstemaer eksempelvis været udbudt: Byg og bolig, Børn, unge og ældre, Butik og service og Multihåndværker. På KUU Aalborg/ Himmerlands hjemmeside www.kuusam.dk kan du altid se de aktuelle og kommende erhvervstemaer.

Afsluttende prøve
Uddannelsen afsluttes med en prøve, hvor du viser, hvad du har lært igennem uddannelsen.

Opnåede kompetencer
Når du har gennemført uddannelsen, kan du kalde dig erhvervsassistent inden for dit valgte erhvervstema. Du får et uddannelsesbevis, der beskriver, hvilke kompetencer du har opnået under uddannelsen.

Økonomi
Hvis du er 18 år og derover, kan du søge SU (Statens Uddannelsesstøtte).

Tilmelding
Det er din UU-vejleder, der afgør om du kan komme ind på uddannelsen. Det er også din UU-vejleder, der står for tilmeldingen.

Læs mere om Kombineret Ungdomsuddannelse (uddannelsens hjemmeside)

AMU NORDJYLLAND

Sofievej 61

9000 Aalborg

CVR: 10255384 • EAN: 5798000554382

Telefon

Mandag-torsdag: 07.45–15.20

Fredag: 07.45–15.00

+45 96 33 22 11
Vores sociale medier