Kirkegårdsseminar - tak for din tilmelding!

Tak for en spændende dag!

Sandmoseskolen, AMU Nordjylland takker alle kirkegårdsledere, gravere, kirkegårdsansatte og menighedsråd for god deltagelse til vores kirkegårdsseminar:

Fremtidens kirkegård – Fra udvikling til drift, tirsdag d. 8. okt. 2019

 

Oplæg fra indlægsholdere

Dagens program

Temadagen henvender sig til ledere og medarbejdere, der arbejder på kirkegårde og medlemmer af menighedsrådene.

9.30: Registrering og morgenmad

10.00: Velkomst og præsentation af dagens program
Fra udvikling til drift – gode eksempler på løsninger.

10.10:
Fra visioner og udvikling til drift
Hvordan udarbejder man en god udviklingsplan, der også lykkes i drift? Hør om både udfordringer, muligheder og forslag til løsninger, når der skal udarbejdes planer, der virker i praksis.
V/Landskabsarkitekt Anne Stausholm

11.00: Borgere og oplevelser i fokus
Ribe Kirkegårde har gode erfaringer med at inddrage menighedsråd, medarbejdere og lokale borgere til aktivt at være med til at udvikle og få skabt oplevelser på kirkegården. Her er plantet frugttræer, etableret landets første fortællegynge og kirkegården er blevet biformidlingssted. Hør om erfaringerne med at udvikle og implementere de mange nye tiltag fra udviklingsplan til dagligdag.
V/Hanne Ertbølle Gerken, Kirkegårdsleder

11.45 Erfaringsudveksling, refleksion og opsamling

12.15 Frokost

Bæredygtig drift

13.00 Er det nuværende plejeniveau bæredygtigt?
Få bedre styr på CO2-udledningen ved drift af kirkegården. Sæt mål for fremtiden og undersøg om fremtidige tiltag vil være bæredygtige. Erfaringer fra praktisk brug af klimaregnskab hos anlægsgartnerne.
V/Bente Mortensen, miljøkonsulent, GreenProject.

13.15 Fra perlesten til stabilt grus
Flere kirkegårde udskifter perlesten med slotsgrus dels for at øge tilgængeligheden på stierne og reducere både brændstof- og tidsforbrug til ukrudtsbekæmpelse. Holstebro Kirkegårde har fokus på bæredygtighed og har derfor anvendt en grusblanding fra den lokale grusgrav til at etablere stier på kirkegårdens arealer. Gruset kan både aflede store mængder regnvand og er egnet til kørsel med kørestol og små maskiner.
V/Erik Søvndal, kirkegårdsassistent, Holstebro Kirkegårde.

13.45 Stauder, der holder ukrudtet væk
Stauder giver større frodighed, flere oplevelser og mere biodiversitet. Når planter har etableret sig, vil de have mindre behov for pleje. Men hvilke stauder skal vælges i forhold til jordbund og andre lokale forhold? Hvordan sikres en god etablering og hurtig dækkeevne? Hør om erfaringer fra forsøg på bl.a. Frederiksberg gamle kirkegård.
V/Pernille Thomsen, Projektleder, Frederiksberg kommune.

14.15 Kaffepause

14.30 Mange træer, buske og stauder er gode bestøverplanter.
Flere kirker samarbejder med de lokale Biavlerforeninger, og der er opsat bistader, som producerer honning. Fuglekasser og insekthoteller kan også være med til at tiltrække vilde bier, men der skal helst være blomstrende planter i nærheden. Dansk Biavlerforening har udarbejdet en liste over hvilke træer, buske, stauder samt en- og flerårige planter, der producerer særlig meget pollen og nektar. De er særligt egnede som bestøverplanter, og kan bruges, når der skal fokus på biodiversitet.
V/Asger Søgaard Jørgensen, konsulent, Danmarks Biavlerforening.

15.00 Opsamling og diskussion

15.30 Tak for i dag! :-)