Havne-/Terminalarbejder

Næste optag på grundforløb 2:

Mandag den 21. oktober 2019

>> Tilmeld dig på optagelse.dk

AMU Nordjyllands havne- og terminaluddannelse giver dig en grundlæggende viden om transport samt håndtering, lastning og losning i havne og terminaler ved hjælp af tekniske hjælpemidler.

  • Du lærer at sikre og håndtere forskellige former for last - herunder farligt gods.
  • Du får kendskab til sikkerheden i havne og terminaler (security).
  • Du bliver i stand til at lægge ruteplaner for transport af gods og varer, som skal ud i landet
  • Du får kendskab til de IT-systemer, som anvendes inden for området.
  • Du lærer at løse mere komplekse arbejdsopgaver ved hjælp af maskiner og udstyr samt efter særlige regler.
  • Du lærer at anskaffe viden om internationale forhold inden for transportbranchen.

Som en del af uddannelsen får du desuden truckførercertifikat kategori B, hvilket giver dig mulighed for at køre med gaffeltruck og gaffelstabler.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du undervisning i fag som køreuddannelse, lagerøkonomi, ruteplanlægning og IT-lagerstyring - derudover får du fag som dansk, naturfag og samfundsfag.

Du kan enten afslutte uddannelsen som havnemedhjælper eller som havne- og terminalarbejder.

AMU NORDJYLLAND

Sofievej 61

9000 Aalborg

CVR: 10255384 • EAN: 5798000554382

Telefon

Mandag-torsdag: 07.45–15.20

Fredag: 07.45–15.00

+45 96 33 22 11
Vores sociale medier