Toggle navigation

Handicaphjælper & Bruger (Forflytningskundskab)

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kursusinformation

For det værdige møde med borgeren

Forflytning er meget mere end blot at flytte en borger fra A til B. 

Forflytningskurserne på AMU Nordjylland giver dig en indsigt i de teknikker, der er mest hensigtsmæssige for den enkelte hjælper. Samtidigt får du forståelse for borgerens følelsesmæssige opfattelse af forflytning. 

De rigtige teknikker kombineret med empati, giver de bedste forudsætninger for en god forflytning og for borgerens udnyttelse af egne ressourcer.

Mål for uddannelsen

Målet med uddannelsen er at give dig en grundlæggende forståelse for, hvilke fysiske og psykiske faktorer, der påvirker kroppen under arbejdet med forflytninger. Den rette indsigt og viden kan være medvirkende til at forebygge arbejdsskader. 

På kurset undervises bl.a. i at variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsgange og arbejdsfunktioner i eget job, inddrage relevant teknik i forhold til arbejdssituationen samt anvende relevante øvelser der ikke alene skal forebygge skader, men også giver øget velvære for bruger og hjælper.

Uddannelsens indhold

  • Fokus på hjælperens kropsbevidsthed
  • Principper og grundlæggende teori om personforflytninger
  • Kendskab til menneskets naturlige bevægemønstre
  • Træning i analyse, planlægning, udførelse og evaluering af forflytningssituationer og samarbejdet med brugeren
  • Kendskab til relevante øvelser, der kan forebygge skader og give øget velvære
  • Introduktion til førstehjælp på jobbet

På kurset anvendes de hjælpemidler, der er relevante for den enkelte bruger.
Egne hjælpemidler må gerne medbringes.

Økonomi

Der er lovbestemt deltagerbetaling efter gældende regler. Der udbetales løntabsgodtgørelse ligeledes efter gældende regler. Hvis du får løn under uddannelsen, refunderes godtgørelsen til din arbejdsgiver. Der kan søges om befordringstilskud og gratis indkvartering.
 
Hvis din arbejdsgiver har bevilling til Borgerstyret Personlig Assistance / BPA, efter Servicelovens §§ 95 eller 96, kan kursusudgiften dækkes som en omkostning i forbindelse med BPA-ordningen. Din arbejdsgiver bør kontakte kommunen og søge udgiften dækket i god tid før kursusstart.

Info om fag

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Beskrivelse: Deltageren kan foretage de rigtige disponeringer til at variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsgange og arbejdsfunktioner i eget job, inddrage relevant teknik i forhold til arbejdssituationen samt anvende relevante øvelser til at forebygge skader og opnå øget velvære. Deltagerens handlinger sker på baggrund af viden om konsekvenser af arbejdsbelastninger inden for eget jobområde.
Deltageren kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidning med baggrund i viden om psykiske og fysiske spændingers påvirkning af hinanden.
Deltageren kan indhente information om ergonomi, herunder relevant lovgivning og vejledninger fra f.eks. Arbejdstilsynet og BAR.

Fagnummer: 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 380,00 Uden for målgruppe: DKK 1.203,00

Målgruppe: AMU-lovens målgrupper har adgang til uddannelsen.

Beskrivelse: Deltagerne er orienteret om og har elementære færdigheder i nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering. Undervisningen giver deltagerne forståelse for førstehjælpens betydning og sigter mod at motivere dem for at gennemføre en egentlig uddannelse i førstehjælp.

Deltageren kan:
-gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter,
-forklare hvordan ulykken standses,
-udføre nødflytning på jord og fra bil,
-forklare, hvorfor alle tilskadekomne skal sikres luft til lungerne og blod til hovedet,
-undersøge om en person er bevidstløs, og om han trækker vejret,
-lægge en person i aflåst sideleje,
-standse en sprøjtende blødning,
-formulere en korrekt alarmering.

Fagnummer: 42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet Varighed 0,4 dage AMU-pris: DKK 50,40 Uden for målgruppe: DKK 462,56
Kursusagent
Er der ingen ledige pladser? Indtast din e-mail og få direkte besked, når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kursuspris
AMU:
DKK 430,40
Uden for målgruppe:
DKK 1.665,56
Vi samarbejder med
Adgangskrav og optagelse

Det følger af § 5 a, stk. 4 i lov om erhvervsuddannelser, at en ansøger uden ...

Læs mere
Alina Tuta i job hos Tulip i Aalborg

Alina er 36 år og født i Rumænien. I denne måned kan hun fejre 1 års jubilæum...

Læs mere
6 ugers jobrettet uddannelse

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har gået ledig i 5 uger. Du...

Læs mere
News list