Toggle navigation

Etablering af regnbede

20-06-2022
Etablering af regnbede
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold Garantikursus
12-09-2022
Etablering af regnbede
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold Garantikursus
19-06-2023
Etablering af regnbede
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold Garantikursus
Kursusinformation

Et regnbed er en lavning i terrænet, der er designet til at modtage, opstuve og infiltrere afstrømmende regn, og samtidig anlagt som et særligt bed. 

Regnbedet opmagasinerer regnvandet, mens det langsomt siver videre ned i jorden. 

Et regnbed er både en smuk løsning og sund fornuft. 

Efter kurset kan du:

  • dimensionere og etablere regnbede ud fra gældene love og regler. 
  • anvende computerbaserede programmer til dimensioneringen. 
  • etablere tilløb som åben rende samt overløb fra regnbede.
  • sammensætte beplantninger som er hensigtsmæssige i forhold til regnbedenes vækstforhold. 
  • udføre pleje og vedligeholdelse af eksisterende regnbede.
Info om fag

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan dimensionere og etablere regn bede ud fra kendskab til opbygning og gældende lovgivning.

Deltageren har kendskab til planter, der trives i regn bede.

Deltageren kan vedligeholde eksisterende regn bede.

Fagnummer: 47644 Etablering af regnbede Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 3.210,00