Toggle navigation

Dronebevis - bliv certificeret dronefører

15-06-2022
Dronebevis - bliv certificeret dronefører
Sandmosevej 486 9460 Brovst
Heldagsundervisning
24-08-2022
Dronebevis - bliv certificeret dronefører
Sandmosevej 486 9460 Brovst
Heldagsundervisning
26-10-2022
Dronebevis - bliv certificeret dronefører
Sandmosevej 486 9460 Brovst
Heldagsundervisning
Kursusinformation

Program for de tre kursusdage

1. dag
Introduktion
Flyvesikkerhed
Luftrumsbegrænsninger
Luftrumsregler
Human factors
Operationelle procedurer
Flyvetræning.

2. dag
Dronens teknik
Privatlivets fred
Luftfartssikkerhed
Meterologi
Drone flyvning
Risikoanalyse
A1/A3 online prøve
Flyvetræning.

3. dag
Repetition af regler
A2 online prøve
Databehandling - Efterbehandling og redigering af foto og video

Kursets mål og indhold

• Indsigt i relevant lovgivning og bestemmelser, målrettet brug af droner.
• Forståelse for sammensætning af love og bestemmelser, for at kunne vejlede personer i de lovmæssige rammer
• Kendskab til forskellige dronetyper og hvordan disse kan anvendes i daglige opgaver
• Indsigt i basale teknikker til flyvning med droner
• Indsigt i de lovmæssige rammer med det sigte at kunne opnå et kompetencecertifikat A1/A3 til flyvning med droner op til 25 kg
• Natcertifikat
• Særlige regler for overflyvning af særlige naturområder
• Indsigt i hvordan implementering af drone kan give nye arbejdsrutiner og kompetencebehov

Økonomi

Pris kr. 6500,- inkl. overnatning og fuld forplejning.
Kurset er egenbetaling (det vi kalder IDV) og dermed ikke et AMU-kursus.
Der er derfor ikke mulighed for at søge VEU-godtgørelse