AMU Nordjylland søger administrationschef

Da vores administrationsleder gennem mange år har valgt at gå på pension, har vi valgt at lave en mindre organisationsændring. AMU Nordjylland er pt. inde i en rivende udvikling og for at understøtte denne, søger vi en administrationschef.

Som administrationschef får du ansvaret for skolens EUD- og AMU-administration samt reception. Desuden vil administrationschefen få ansvaret for skolens interne IT-afdeling og for indkøbsafdelingen med underlagte teams (pedeller og rengøring). Samlet set vil administrationschefen have en kompetent mellemleder i indkøbsafdelingen og 20 dygtige medarbejdere i reference. De omtalte teams er alle selvstændige og har et fagligt højt niveau, så det forventes, at en kommende chef kan matche dette.

Du vil referere til skolens direktør og indgå i en velfungerende chefgruppe.

De daglige opgaver:

 • Faglig (administrativ) sparring og rådgivning af medarbejdere, ledere og undervisere
 • Sikre optimal drift af de administrative processer i underlagte områder
 • Sikre høj kundetilfredshed internt og eksternt
 • Sikre høj medarbejdertrivsel
 • Medvirkende ved budgetlægning for afdelingerne og overholdelse af budgetter
 • Bidrage til AMU Nordjyllands strategiske udvikling.

Vi forventer, at en kommende administrationschef har flg. kompetencer og erfaring:

 • Ledelse af medarbejdere og mellemledere
 • Administrationserfaring, gerne fra erhvervs- og efteruddannelsesområdet
 • Erfaring med implementering af nye processer
 • Strategisk tæft.

Som person forventer vi, at du:

 • Trives med en hverdag med mangfoldige opgaver
 • Er synlig og tydelig som leder
 • Er helheds- og udviklingsorienteret
 • Arbejder involverende, struktureret og effektivt.

Du ansættes som chef uden øvre arbejdstid. Ansættelse og aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Hertil kommer en resultatløn efter forhandling.

Lønindplacering på lønramme/klasse 52, trin 1 med mulighed for forhandling af tillæg, samt pension efter overenskomsten.

Ansøgning bedes sendt til job@amunordjylland.dk mærket ”Administrationschef”. Ansøgningsfristen er 31. maj kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 24. Test og 2. samtalerunde forventes afholdt i uge 26. Endelig ansættelses forventes at ske pr. 1. august 2019.

Evt. spørgsmål kan rettes til direktør Peter Thomsen på 96332226 eller ptho@amunordjylland.dk, eller EUD- og stabschef Jens Hoelgaard på 96332254 eller jhch@amunordjylland.dk.

Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt.

AMU NORDJYLLAND

Sofievej 61

9000 Aalborg

CVR: 10255384 • EAN: 5798000554382

Telefon

Mandag-torsdag: 07.45–15.20

Fredag: 07.45–15.00

+45 96 33 22 11
Vores sociale medier