Hold
19-04-2021
Almen fødevarehygiejne / Fjernundervisning
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Fjernundervisning
10-05-2021
Almen fødevarehygiejne
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
Kursusinformation

Tag kurset hjemmefra - når det passer dig

Vi har løbende opstart.

Astrid Fredsted, faglærer, guider dig godt igennem, mens du er på kursus hjemmefra og fortæller:

"Når du tilmelder dig, sender jeg et velkomstbrev ud med alle relevante informationer inden kursus opstart.
Kurset foregår via E-mail og vi bruger programmet Microsoft Word.

Der er træffetid på mit mobilnummer, hvor man kan ringe, hvis der er noget man gerne lige vil spørge om/er i tvivl om - og jeg kan kontaktes på mail hele dagen.

Kurset består af læsestof og opgaver, som skal løses. Der vil være små YouTube-film, der understøtter undervisningen."

Kurset afsluttes med en test, som skal bestås.
Herefter får du dit kursusbevis tilsendt.

Lene fra kantinen på Aalborg Handelsskole har taget kurset som fjernundervisning

Lene B. Sørensen fra Aalborg Handelsskole var på vores 3-dages kursus under corona-nedlukningen i foråret 2020.

Lene udtaler om kurset:
"Jeg synes, at det er ret spændende det her. Der er så mange af de ting, jeg har fået ”besked” på, at sådan gør man det – der giver så meget mere mening nu... Jeg kan faktisk ikke forstå, hvorfor der ikke længere er lovkrav om et hygiejnekursus.

Det er skønt at lære noget nyt og nyttigt. Jeg kommer tilbage på arbejde med helt nye briller på og større forståelse for det, der foregår i køkkenet."

Under kurset har Lene løbende været i god dialog med faglærer Astrid Fredsted.
Lenes arbejdsområder er daglig kassefunktion, opvask, mødeforplejning og forefaldende arbejde i køkkenet.

Kursuspris
AMU:
DKK 378,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.054,15
Fjernundervisning:
DKK 1.701,35
Info om fag

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med fremstilling af fødevarer til salg.

Beskrivelse: Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder. Deltagerne kan anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre egenkontrol i en aktuel produktion. Deltagerne kender til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer og kan anvende denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer. Deltagerne kender de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning. Deltagerne kender gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer. Deltagerne kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer. Deltagerne kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater.

Fagnummer: 45818 Almen fødevarehygiejne Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Uden for målgruppe: DKK 2.054,15
Kursusagent
Er der ingen ledige pladser? Indtast din e-mail og få direkte besked, når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik