Toggle navigation
Ejendomsservice_affaldshaandtering_AMU_Nordjylland

Affaldshåndtering, ejendomsservice

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48453 - Affaldshåndtering, ejendomsservice

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

Kommunikere med beboere og brugere om sortering af affald.

Ved håndtering af affald
Forstå sammenhæng mellem håndtering af affald og det samlede miljø, herunder:

- Udvise kendskab til årsager og processer ved sortering af affald
- Udvise kendskab til sortering af affald i fraktioner

Håndtere affald korrekt i forhold til miljøet.
Håndtere affald ud fra viden om personlig sikkerhed.
Organisere affaldshåndtering, eksempelvis:

- Den praktiske placering af f.eks. spande på pladsen

I forbindelse med at indhente informationer søge
- Via internettet
- I miljøbeskyttelsesloven
- I gældende AT-vejledninger
- I kommunernes regulativer

Fagnummer: 48453 Affaldshåndtering, ejendomsservice Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 3.179,00