Organisationsudvikling

Organisationsudvikling

Lean Kørekort

>> Se faktaark om Industriens Lean-kørekort

Tilmelding nederst på siden.

Modulerne i Lean Kørekortet løber på flg. datoer i 2017:

Modul 1:
Hold 4: 24 – 25/10

Introduktion til Lean, gennemgang af de 5 principper i Lean og de 7 former for spild.

Modul 2: 
Hold 4: 30 – 31/10

Gennemgang af værktøjer i Lean herunder forberedelse og udarbejdelse af en værdistrømsanalyse.

Online modul 1: 
Hold 4: 3/11

Arbejde med værdistrømsanalyse i egen virksomhed (online med underviser).

Modul 3: 
Hold 4: 13 – 14/11

Opsamling på værdistrømsanalyser og introduktion til systematisk problemløsning.

Online modul 2:
Hold 4: 24/11

Arbejde med systematisk problemløsning i egen virksomhed (online med underviser).

Modul 4:
Hold 4: 29 –  30/11

Her arbejdes med opgaveplanlægning og målstyring af Lean-projekter i egen virksomhed. Desuden introduktion til Lean-tavler og arbejde med kommunikation og videndeling.

Tilmelding for ansatte og virksomheder:
Såvel tilmelding som ansøgning om VEU-godtgørelse foretages på: www.efteruddannelse.dk Søg på kviknr.:


 Hold 4: kviknr.: 851420394896

 

Der er pt. ikke planlagt hold. Kontakt skolen på tlf. 9633 2211, hvis du har ønske om kursusdeltagelse eller behov for yderligere oplysninger.

Lean support i produktionen

Info

Kursusnr.: 47085
Varighed: 2.0
Pris: kr. 368.00

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål

Deltageren kan supportere og facilitetere KAIZEN i produktionen.

Indhold

Deltageren kan ved gennemførelse af Lean Workshops i samarbejde med andre faggrupper og ledere finde indsatsområder til at optimere flow og fjerne spild i alle handlinger i produktionen. Deltageren får praktisk kendskab til elementær facilitering ifm. opgaveplanlægning, grundlæggende support i forbindelse med udfyldelse af opgavebeskrivelser PDCA(plan, do, check, act), support til opfølgning på igangværende opgaver og projekter via KAIZEN tavle samt facilitering af forbedringstiltag. Deltageren får værktøjer til kommunikation og videndeling på udførte forbedringer og får praktisk træning i præsentationsteknik og værktøjer.

Lean værktøjsanvendelse for operatører

Info

Kursusnr.: 40659
Varighed: 5.0
Pris: kr. 540.00

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes Lean værktøjer til forbedring af produktionsprocesser.

Formål

Du lærer at anvende værktøjerne fra de 5 leanprincipper, de 7 spildformer og kaizen til forbedring af produktionsprocesserne på din arbejdsplads. Du opnår også kendskab til problemløsning og projektstyring.

Indhold

Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper anvende værktøjerne fra De 5 Leanprincipper, De 7 Spildformer og Kaizen, til forbedring af produktionsprocesser. Dette sker gennem praktisk anvendelse af disse værktøjer samt opnået kendskab til problemløsning, datafremstilling og projektstyring. Kaizen forbedringscyklus er afprøvet i praksis og deltageren er i stand til, at benytte dette værktøj til at opnå en forbedring af en given produktionen

Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean

Info

Kursusnr.: 40658
Varighed: 1.0
Pris: kr. 108.00

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes Lean.

Formål

Du lærer at planlægge en Lean produktionsoptimering. Du lærer om de fem Lean principper og udvalgte Lean værktøjer.

Indhold

Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere Lean produktionsoptimering. Dette sker med indsigt i de fem Lean principper samt opnået kendskab til et udvalg af Lean værktøjer omkring om spildtyper og flow.

Systematisk problemløsning for operatører

Info

Kursusnr.: 43939
Varighed: 2.0
Pris: kr. 368.00

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører i produktionsvirksomheder.

Formål

På kurset lærer du at bruge årsag-virkningsdiagramværktøjet til at analysere og prioritere produktionstekniske problemstillinger.

Indhold

Gennem anvendelse af årsag-virkningsdiagramværktøjet kan deltageren inden for eget arbejdsområde analysere, vurde-re og prioritere produktionstekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag i overensstem-melse med virksomhedens politikker og målsætninger.

Lean Kørekort

>> Se faktaark om Industriens Lean-kørekort

Tilmelding nederst på siden.

Modulerne i Lean Kørekortet løber på flg. datoer i 2017:

Modul 1:
Hold 4: 24 – 25/10

Introduktion til Lean, gennemgang af de 5 principper i Lean og de 7 former for spild.

Modul 2: 
Hold 4: 30 – 31/10

Gennemgang af værktøjer i Lean herunder forberedelse og udarbejdelse af en værdistrømsanalyse.

Online modul 1: 
Hold 4: 3/11

Arbejde med værdistrømsanalyse i egen virksomhed (online med underviser).

Modul 3: 
Hold 4: 13 – 14/11

Opsamling på værdistrømsanalyser og introduktion til systematisk problemløsning.

Online modul 2:
Hold 4: 24/11

Arbejde med systematisk problemløsning i egen virksomhed (online med underviser).

Modul 4:
Hold 4: 29 –  30/11

Her arbejdes med opgaveplanlægning og målstyring af Lean-projekter i egen virksomhed. Desuden introduktion til Lean-tavler og arbejde med kommunikation og videndeling.

Tilmelding for ansatte og virksomheder:
Såvel tilmelding som ansøgning om VEU-godtgørelse foretages på: www.efteruddannelse.dk Søg på kviknr.:


 Hold 4: kviknr.: 851420394896

 

Der er pt. ikke planlagt hold. Kontakt skolen på tlf. 9633 2211, hvis du har ønske om kursusdeltagelse eller behov for yderligere oplysninger.

Lean support i produktionen

Info

Kursusnr.: 47085
Varighed: 2.0
Pris: kr. 368.00

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål

Deltageren kan supportere og facilitetere KAIZEN i produktionen.

Indhold

Deltageren kan ved gennemførelse af Lean Workshops i samarbejde med andre faggrupper og ledere finde indsatsområder til at optimere flow og fjerne spild i alle handlinger i produktionen. Deltageren får praktisk kendskab til elementær facilitering ifm. opgaveplanlægning, grundlæggende support i forbindelse med udfyldelse af opgavebeskrivelser PDCA(plan, do, check, act), support til opfølgning på igangværende opgaver og projekter via KAIZEN tavle samt facilitering af forbedringstiltag. Deltageren får værktøjer til kommunikation og videndeling på udførte forbedringer og får praktisk træning i præsentationsteknik og værktøjer.

Lean værktøjsanvendelse for operatører

Info

Kursusnr.: 40659
Varighed: 5.0
Pris: kr. 540.00

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes Lean værktøjer til forbedring af produktionsprocesser.

Formål

Du lærer at anvende værktøjerne fra de 5 leanprincipper, de 7 spildformer og kaizen til forbedring af produktionsprocesserne på din arbejdsplads. Du opnår også kendskab til problemløsning og projektstyring.

Indhold

Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper anvende værktøjerne fra De 5 Leanprincipper, De 7 Spildformer og Kaizen, til forbedring af produktionsprocesser. Dette sker gennem praktisk anvendelse af disse værktøjer samt opnået kendskab til problemløsning, datafremstilling og projektstyring. Kaizen forbedringscyklus er afprøvet i praksis og deltageren er i stand til, at benytte dette værktøj til at opnå en forbedring af en given produktionen

Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean

Info

Kursusnr.: 40658
Varighed: 1.0
Pris: kr. 108.00

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes Lean.

Formål

Du lærer at planlægge en Lean produktionsoptimering. Du lærer om de fem Lean principper og udvalgte Lean værktøjer.

Indhold

Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere Lean produktionsoptimering. Dette sker med indsigt i de fem Lean principper samt opnået kendskab til et udvalg af Lean værktøjer omkring om spildtyper og flow.

Systematisk problemløsning for operatører

Info

Kursusnr.: 43939
Varighed: 2.0
Pris: kr. 368.00

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører i produktionsvirksomheder.

Formål

På kurset lærer du at bruge årsag-virkningsdiagramværktøjet til at analysere og prioritere produktionstekniske problemstillinger.

Indhold

Gennem anvendelse af årsag-virkningsdiagramværktøjet kan deltageren inden for eget arbejdsområde analysere, vurde-re og prioritere produktionstekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag i overensstem-melse med virksomhedens politikker og målsætninger.

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 96 33 22 11

Mandag til torsdag 07:45 - 15:20
Fredag  07:45 - 15:00

AMU Nordjylland, Aalborg
Sofievej 61,
9000 Aalborg
aalborg@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 22 11

AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
Sandmosevej 486
9460 Brovst
sandmosen@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 26 26